Infonetax dołączył do Centralnego Klastra ICT

Z dumą informujemy, że Infonetax dołączył do grupy firm tworzących Centralny Klaster ICT.


Czym jest Centralny Klaster ICT?

Klaster to grupa przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, powiązanych branżowo i geograficznie, konkurujących i współpracujących ze sobą dla dobra wszystkich członków oraz klientów. Centralny Klaster ICT powstał z inicjatywy świętokrzyskich przedsiębiorców,a wsparcia udzieliły mu instytucje wspierające biznes

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Naszą misją jest zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin ICT, potrafiących skutecznie spełniać większość potrzeb jakie określa nam rynek.

Wprowadzamy innowacyjne podejście do organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami – CROUDSOURCING.

Potencjalni klienci oraz partnerzy mogą oczekiwać od nas kompleksowej obsługi, doświadczonych specjalistów oraz najwyższej jakości usług.

Naszymi członkami są przede wszystkim przedsiębiorcy działający w branży ICT oraz branżach uzupełniających.

www.ckict.pl