Nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1

Szanowni Państwo! Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wersje Comarch ERP Optima 2017.5.1 oraz Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1. Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2017.5.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię. Ponad 120 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2017.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1.Więcej informacji poniżej w mailu. Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:
 • Na podstawie wchodzącej w życie 01.06.2017 r. nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadziliśmy zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.
 • Zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(24)obowiązującej dla przychodów osiągniętych za rok 2017.
 • Dostosowaliśmy listę urzędów do zmian związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, dodatkowo umożliwiając dodanie urzędu o typie Inny.
Nowości Comarch ERP Optima 2017.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:
 • Umożliwiliśmy <strong”>weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym w serwisie Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/.
 • Rozszerzyliśmy zakres operacji seryjnych na liście kontrahentów umożliwiając zbiorczą modyfikację wielu parametrów kontrahenta.
 • Wprowadziliśmy w programie Comarch ERP Optima obsługę kalendarza świąt, umożliwiając pobieranie na dokumentach walutowych kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny (święto bądź weekend).
 • W module CRM Plus rozszerzyliśmy możliwość zarządzania relacjami z klientami poprzez wprowadzenie Ankiet. Nowa funkcjonalność pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z różnego rodzaju pytań, by po seryjnym wygenerowaniu z nich ankiet, pracownicy lub handlowcy mogli zebrać dodatkowe informacje i opinie bezpośrednio od kontrahentów.
 • Umożliwiliśmy w pracy rozproszonej przenoszenie danych binarnych z modułu Obieg dokumentów.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność delegacji zagranicznych.
 • Umożliwiliśmy automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie.
 • Udostępniliśmy funkcjonalność seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej.
 • Umożliwiliśmy księgowanie delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów.
 • Dodaliśmy możliwość wprowadzania cen towarów z czterema miejscami po przecinku.
 • Wprowadziliśmy możliwość automatycznego uzupełniania kodu na karcie towaru.
 • Umożliwiliśmy zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML.
 • Rozbudowaliśmy funkcjonalność seryjnego zatwierdzania dokumentów handlowych/ magazynowych.
 • Udostępniliśmy odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnychbezpośrednio z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).
 • W Księdze Podatkowej oraz Ewidencji ryczałtowej wprowadziliśmy funkcjonalność zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów.
 • W Rejestrze VAT dodaliśmy możliwość seryjnej zmiany rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej.
 • Wprowadziliśmy kontrolę duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej.
 • Umożliwiliśmy numerację Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku.
 • Wprowadziliśmy automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych oraz zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA.
 • Ułatwiliśmy edycję czasu pracy w kalendarzach.
 • Umożliwiliśmy dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik osobom pracującym w ramach samozatrudnienia.
Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:
 • Analizach BI dodaliśmy raporty przeznaczone dla Biur Rachunkowych prezentujące dane m.in. o czasie i kosztach pracy operatorów, limitach kontrahentów, kwotach wynagrodzeń, statusach e-Deklaracji. Wprowadziliśmy również raport zawierający ustawienia operatorów, który umożliwia łatwy przegląd aktualnej konfiguracji. Udostępniliśmy nowe miary i wymiary: Liczba kontrahentów, Liczba Dokumentów, Liczba Produktów, Kontrahent Kraj, Raport KB, Waga w kg. Ułatwiliśmy także proces konwersji do nowej wersji umożliwiając dokonanie migracji ze stacji terminalowej oraz wykonanie kopii zapasowej bazy BI przed rozpoczęciem procesu.
Nowości Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:
 • Wprowadziliśmy nowy wygląd aplikacji – dostęp do obszaru Moje dane znajduje się teraz w górnej części okna.
 • Dodaliśmy nowe oznaczenie graficzne dla nieobecności Urlop wypoczynkowy na żądanie.
 • Na planie i czasie pracy umożliwiliśmy podgląd legendy do oznaczeń graficznych.
 • Wprowadziliśmy możliwość logowania do aplikacji osobom pracującym w ramach samozatrudnienia.
 • Umożliwiliśmy wydłużenie okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych.
Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami, które prezentują pełną listę nowości wprowadzonych w Comarch ERP Optima 2017.5.1 oraz Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1. Przygotowaliśmy dla Ciebie także prezentację kluczowych nowości: Zobacz także filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu. Handel: Księgowość: Płace i Kadry: Comarch ERP e-Pracownik: Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do pobierania nowej wersji!
Źródło: comarch.pl