image
image
image
image

OPIS PROGRAMU

Interpretacja.pl to program, który ułatwia pracę wszystkim, którzy w swojej profesji stykają się z problematyką podatkową. Praktyczne wykorzystanie pełnej informacji z zakresu interpretacji zagadnień podatkowych, dokonywanych przez Ministerstwo Finansów, jest nieocenionym narzędziem zabezpieczającym podatnika przed popełnieniem błędów. Zastosowane mechanizmy pomagają w szybki i profesjonalny sposób skompletować gotowy do złożenie oficjalny formularz ORD-IN.
Program daje dostęp do codziennie aktualizowanej bazy ponad 300 000 interpretacji podatkowych. Wraz z zaawansowanymi metodami ich wyszukiwań według zadanych kryteriów, stanowi doskonałą pomoc w opisaniu własnego stanowiska w sprawie.