image
image
image
image
image
image

OPIS PROGRAMU

Klasyfikacje CN – czyli Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) jest klasyfikacją europejską i podstawowym elementem Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikowane są towary w obrocie międzynarodowym, a nadzór nad tym sprawuje Komisja Europejska.
Kody CN są ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną (WCO).Nomenklatura Scalona nie obejmuje usług. Zatem identyfikacja usług w dalszym ciągu będzie opierała się o Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

Program Klasyfikacje CN zawierają:
• Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,
• Klasyfikacja Środków Trwałych,
• Polska Klasyfikacja Obiektów Biudowlanych,
• Polska Klasyfikacja Działalności,
• Europejska Klasyfikacja Działalności,
• Identyfikatory i Spis Gmin,
• Klasyfikacja zawodów i specjalności.

SZCZEGÓŁY OFERTY