• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

OPIS PROGRAMU

Mobevo to w zasadzie nie narzędzie, a kompleksowy, zintegrowany pakiet narzędzi, który można wykorzystać w szerokim zakresie. Dlatego teraz podsumujemy najważniejsze funkcje i możliwości jakie daje. Jedną z nich jest technologia OCR. To skrót od Optical Character Recognition, czyli optyczne rozpoznawanie znaków. Jak podpowiada polska nazwa, OCR służy do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym. Zadaniem OCR jest rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (na przykład papierowym formularzu lub fakturze). Rozpoznawanie pisma jest możliwe dzięki zastosowaniu metod z dziedziny rozpoznawania wzorców (zaliczanej do sztucznej inteligencji). OCR wykorzystuje różne metody segmentacji obrazu, aby wyodrębnić poszczególne znaki z obrazu, które następnie są najczęściej osobno klasyfikowane jako poszczególne litery i liczby. Zwykle w tym procesie wykorzystywane są sieci neuronowe. Moduł OCR jest mechanizmem samouczącym się co oznacza, że poprawiając błędnie rozczytaną fakturę uczymy algorytm prawidłowego rozczytu. By wyeliminować pomyłki, program sprawdza sam siebie ale czasem niezbędna jest też ingerencja i kontrola pracownika. W praktyce ogranicza się ona jednak do sprawdzenia wybranej faktury zamiast żmudnego i czasochłonnego samodzielnego wprowadzania ich wszystkich do systemu. Często przez wiele godzin, przez kilku księgowych.