CO TO JEST KRESON?

Kreson to jedyny na rynku automat tworzący dokumentację niezbędną w KRS!

Przyspiesz do maksimum tworzenie uchwał i sprawozdania zarządu.

Już dziś zatrudnij robota i oszczędzaj kilka tysięcy złotych rocznie!

 

Kreson analizując sprawozdanie finansowe wygeneruje za Ciebie:

– Protokół Zgromadzenia Wspólników

– Sprawozdanie zarządu z działalności spółki

– Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

– Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

– Uchwały:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  2. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki
  3. podziału zysku/pokrycia straty
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków

– Inne objaśnienia

We wszystkich powyższych dokumentach dane zostają umieszczone automatycznie.

Dla kogo?

Dla firm tworzących sprawozdania finansowe wraz z załącznikami do KRS

Co zyskasz?

Oszczędność czasu, pieniędzy i pewność że wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo.
Z racji tego, że nie występuje czynnik ludzki przy wprowadzaniu danych do załaczników, nie ma możliwości pomyłki.

Jak to działa?

1. Wczytaj plik sprawozdania w formacie XML
2. Wybierz dokumenty które chcesz wygenerować
3. Kliknij przycisk utwórz dokumenty
4. Zweryfikuj dane zaznaczone żółtym kolorem
5. Gotowe!